Để sử dụng trang web tahungon.com, bạn vui lòng đọc thật kỹ các điều khoản khi truy vấn trên website của chúng tôi. Việc này nhằm đảm bảo sự chấp thuận/đồng ý của bạn đối với các điều khoản cũng như trải nghiệm website một cách tốt nhất.

Điều khoản sử dụng website của TAHU NGON
Điều khoản sử dụng website 

1. Quyền sở hữu trí tuệ

Về quyền sở hữu trí tuệ sẽ bao gồm những điều khoản sau:

 • Trang web và những nội dung có trên website đều thuộc bản quyền/sở hữu của TAHU NGON hoặc bên thứ ba mà chúng tôi cho phép. Và sẽ được bảo hộ bởi Luật Sở Hữu Trí Tuệ Việt Nam và các quy định pháp luật có liên quan.
 • Người sử dụng không có quyền yêu cầu hoặc hưởng lợi ích nào từ những nội dung đề cập trên trang web của chúng tôi.
 • Những hành vi được cho là vi phạm quyền sở hữu trí tuệ của TAHU NGON, ngoại trừ trường hợp người sử dụng nội dung website với mục đích cá nhân, có sự cho phép của TAHU NGON hoặc pháp luật Việt Nam:
  • Sử dụng, sao chép, xuất bản lại, chỉnh sửa, lưu trữ, phân phối, cho thuê, bán,… đối với nội dung trên trang web thông qua bất kỳ hình thức nào.
  • Sửa đổi, phân phát, dịch thuật, làm xáo trộn các nội dung trên website của chúng tôi với bất cứ phương thức nào.
  • Một số hành vi khác theo quy định của pháp luật và Luật Sở Hữu Trí Tuệ.

2. Quyền của TAHU NGON

Đối với nội dung trên trang web, TAHU NGON sẽ có những quyền sau:

 • Thay đổi hoặc chấm dứt toàn bộ/một phần nội dung trên website mà không cần thông báo trước. Với những nội dung bổ sung hoặc cập nhật, chúng tôi cũng sẽ không đưa ra bất kỳ nguyên nhân nào để giải thích.
 • Yêu cầu người sử dụng chấm dứt việc truy cập trang web hoặc dùng những nội dung trên website đối với những trường hợp:
  • Xâm phạm điều khoản về quyền sở hữu trí tuệ của TAHU NGON.
  • Sử dụng nội dung trang web trong khi bị cấm hoặc hạn chế.
  • Người sử dụng website bồi thường thiệt hại (nếu có) trong trường hợp vi phạm các điều khoản mà chúng tôi đưa ra.

3. Quyền và trách nhiệm của người sử dụng website

Khi truy vấn các nội dung trên website, người sử dụng sẽ có quyền và trách nhiệm như sau:

 • Sử dụng các nội dung của trang web như xem, tải, chuyển tiếp, in,… hoặc chia sẻ cho người khác. Tuy nhiên, các hành vi này chỉ được thực hiện với mục đích cá nhân/nội bộ và phi thương mại. Để chia sẻ nội dung trên web của TAHU NGON, người sử dụng cần trích dẫn nguồn, giữ nguyên các liên kết (URL) trên trang web.
 • Tuân thủ quy định sử dụng web và nội dung trang web của pháp luật, không can thiệp hoặc làm ảnh hưởng quá trình truy cập website của người khác, không can thiệp vào bất kỳ hoạt động quản lý website nào của TAHU NGON.
 • Chấm dứt việc sử dụng trang web hoặc nội dung trên website nếu người sử dụng không đồng ý với các điều khoản của chúng tôi.

4. Trường hợp hạn chế sử dụng

Dưới đây là các trường hợp mà TAHU NGON sẽ hạn chế người dùng sử dụng website hoặc nội dung trên trang web:

 • Hành vi chống phá nhà nước
 • Xâm phạm hoặc gây bất lợi cho người khác, can thiệp vào quyền tự do cá nhân của người khác
 • Gây rối trật tự nơi công cộng
 • Có hành vi vi phạm pháp luật
 • Chia sẻ thông tin cho bên thứ ba mà không được sự cho phép của họ
 • Sử dụng website với mục đích kinh doanh/thương mại
 • Truyền những tập tin có chứa virus, làm ảnh hưởng đến người khác
 • Sử dụng nhện máy, robot hoặc các hình thức khác để tiến hành theo dõi, thu thập những thông tin trên website của chúng tôi mà chưa có sự cho phép
 • Sử dụng các thiết bị, phần mềm để xâm phạm đến những hoạt động của trang web
 • Hành vi bị cấm, không hợp pháp theo luật pháp Việt Nam
 • Hành vi xâm phạm, gây bất lợi cho lợi ích hợp pháp của TAHU NGON

Trên đây là các điều khoản sử dụng website của TAHU NGON. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, bạn có thể liên hệ với chúng tôi qua thông tin sau:

 • Ơn Giời TAHU NGON Đây Rồi
 • Email: ongioitahungondayroi@gmail.com
 • Số điện thoại: 090 459 22 68
 • Website: tahungon.com